Právní minimum pro českého zoofila

Zákony týkající se zvířat

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Trestní zákoník

Prvním zákonem, který zde zmiňuji je zákon na ochranu zvířat proti týrání. Tento zákon vymezuje, jak by se měl člověk ke zvířeti chovat a jak by se měl o ně starat. Z pohledu zoofila jsou nejdůležitější body §4 (1) a) h) j), které můžou souviset s pohlavním stykem s člověkem. Tyto body jsou zaměřené spíše proti sodomitům a zoosadistům než proti zoofilům. Bohužel (možná bohudík) v tomto zákonu není nijak definován sexuální styk s člověkem a je tedy na soudci, který daný případ posuzuje, zda bude zoofila považovat za člověka, který týrá zvířata nebo ne. V případě, že by soudce shledal člověka vinným z týrání zvířat, bude odsouzen podle §302 Hlava VIII. část 2. trestního zákoníku na 6 měsíců až 3 roky a odebráním zvířete (což je podle mě ten nejhorší trest). V případě trvalých následků nebo usmrcení zvířete se tento trest zvyšuje na 1-5 let.

Je dobré poznamenat, že v tomto zákoně je na zvíře už od roku 1992 nahlíženo v Obecných ustanoveních §1 (1) jako na živého tvora, který může pociťovat bolest a utrpení.

Poškození cizí věci

Trestní zákoník

Ač to zní velmi špatně, je na zvíře nahlíženo z pohledu českého trestního práva jako na věc. :-( Pokud tedy zoofil ublíží zvířeti nebo usmrtí zvíře, které není jeho, jedná se o poškození cizí věci. Četl jsem o jednom případu z okolí Brna, kde se muž vloupal na cizí pozemek a ve chlívku znásilnil kozu sousedovi a ta na následky tohoto styku zemřela. Tento případ byl posuzován právě podle tohoto zákona. Jedná se tedy zase o zákon, který je zaměřený opět hlavně proti sodomitům a zoosadistům (zaráží mě, že i zoosadisti jsou definovaní jako podskupina deviantů ve skupince zoofilie). V tomto případě může být trest až 1 rok odnětí svobody podle §228 Hlava V. část 2. trestního zákoníku. Popř. vyšší, pokud soudce uzná, že je dané zvíře chráněno ještě i zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Porušování domovní svobody

Trestní zákoník

V případě, že chodíte za svou milovanou na cizí pozemek, tak se může jednat o porušení domovní svobody. Je tu záměrně to slovo může, v případě, že o tom majitel ví a povolil vám to, tak se o žádný trestný čin nejedná. Tento zákon se tedy týká i zoofilů, trest za porušení tohoto zákona je až dva roky odnětí svobody. V případě, že jste na cestě ke svému miláčkovi přelezli plot, tak je trest od 6 měsíců až 3 roky.

Veřejné pohoršení

Zákon o přestupcích

Trestní zákoník - Ohrožování výchovy dítěte

V případě, že by jste provozovali sex se zvířetem veřejně nebo na veřejném prostranství, kde by vás mohl někdo zahlédnout, jedná se o veřejné pohoršení. Zde bude zoofil souzen podle §47 část 2. trestního zákoníku, kde poruší odst. 1) bod c). Pokuta za tohle jednání je až do výše 5000 Kč. V případě, že by vás zahlédlo dítě, může se jednat o ohrožování výchovy dítěte. V tomto případě se již jedná o trestný čin podle §201 Hlavy IV část 2. trestního zákoníku. V tomto zákoně se jedná o porušení odst. 1) bod a). Zde už hrozí pachateli odnětí svobody až 2 roky, popř. 6 měsíců až 5 let, když soudce uzná, že byl porušen i některý z bodů uvedených v odstavci 3. Dávejte si proto pozor, kde hrátky se svým miláčkem provozujete.

Zákony týkající se zoofilní pornografie

Šíření pornografie

Trestní zákoník

Zde se jedná jen o jeden zákon. Tento zákon se týká zoofilů pouze v případě, že zoofilní pornografii vyrábí, zprostředkují, převáží přes hranice, prodávají nebo jinak distribují. Pokud jste pouze uživatel, tak se vás tento zákon netýká. Dokud neumístíte někam odkaz, je vše v pořádku (jak jsem zjistil při studiu tohoto zákona, tak jsem jej porušil už jen tím, že jsem sepsal některé z mých povídek). V tomto zákonu je na rozdíl od týrání zvířat přímo vyjmenován pohlavní styk se zvířetem. V případě, že tento zákon porušíte, budete souzeni podle §191 části 2. Hlavy III trestního zákoníku. V tomto případě vám hrozí propadnutí věci (v tomto případě se bude jednat pravděpodobně o počítač, v případě natočení filmu vám pravděpodobně seberou i samotné zvíře) nebo odnětí svobody až 1 rok. V případě, že se k pornografii mohou dostat děti je trest zvýšen až na 2 roky odnětí svobody.

Zlopez